• La prière cachée de l'alphabet grec

  La prière cachée de l'alphabet grec

   

   

  Η κρυμμένη προσευχή του Ελληνικού αλφαβήτου

   

  Πανάρχαια προσευχή - επίκληση υπάρχει και λειτουργεί μυστικά μέσα στο Ελληνικό Αλφάβητο από καταβολής του.

  Η διαδοχή των γραμμάτων στην πλήρη εκφώνησή τους (Άλφα, Βήτα, Γάμα κλπ.) δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά πίσω από αυτήν υπολανθάνει μια πλήρης γραμματική, συντακτική και νοηματική συνέχεια, ανώτερης σύλληψης.

  Σύμφωνα με αυτήν τη γνωστή μας εκφώνηση, τα ελληνικά γράμματα (αφού προσθέσουμε και το εξαφανισμένο σήμερα έκτο γράμμα: Στίγμα ή Δίγαμα F ) ακούγονται και γράφονται ως εξής:

  ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ - ΓΑΜΑ - ΔΕΛΤΑ - ΕΨΙΛΟΝ - ΣΤΙΓΜΑ - ΖΗΤΑ - ΗΤΑ - ΘΗΤΑ - ΙΩΤΑ - ΚΑΠΠΑ - ΛΑΜΒΔΑ - ΜΙ - ΝΙ - ΞΙ - ΟΜΙΚΡΟΝ - ΠΙ - ΡΟ - ΣΙΓΜΑ - ΤΑΥ - ΥΨΙΛΟΝ - ΦΙ - ΧΙ - ΨΙ - ΩΜΕΓΑ.

  Αποκωδικοποιώντας την γνωστή αυτή διάταξη, που έγινε σύμφωνα με τις αρχές της Ερμητικής Επιστήμης, έχουμε τα ακόλουθα:

  “ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ, (Α)ΜΑ ΔΕ (Ε)Λ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ. ΣΤ(Η) ΙΓΜΑ. ΖΗ ΤΑ, Η ΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑ ΠΑΛΑΜ ΔΑ. ΜΗ ΝΥΞ Η, Ο ΜΙΚΡΟΝ, ΠΥΡΟΣ ΙΓΜΑ ΤΑΦΗ (Ε)Ψ ΙΛΩΝ, ΦΥ ΨΥΧΗ Ο ΜΕΓΑ!”

  Εν συνεχεία, αφού προσθέσουμε τα εννοούμενα συνδετικά και ρήματα που παραλείπονται, έχουμε την ανάδυση μιας θαυμάσιας κοσμογονικής προσευχής - επίκλησης προς την πηγή του Φωτός:

  “ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ!

  ΑΜΑ ΔΕ ΕΛ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ.

  ΣΤΗ ΙΓΜΑ (ΙΝΑ) ΖΗ ΤΑ,

  Η ΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ

  ΚΑΤΑ ΠΑΛΛΑΝ ΔΑ.

  (ΙΝΑ) ΜΗ ΝΥΞ Η,

  Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ),

  ΠΥΡΟΣ (ΔΕ) ΙΓΜΑ

  ΤΑΦΗ ΕΨ ΙΛΩΝ,

  ΦΥ(ΟΙ) ΨΥΧΗ,

  Ο ΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ)”.
   

  Η επίκληση αυτή είναι καταγεγραμμένη από αιώνες στο υποσυνείδητο των Ελλήνων.
   
  Αμέσως πιο κάτω αποκαλύπτουμε την σημασία των λέξεων της προσευχής αυτής:


  Αλ = Ο νοητός ήλιος.

  Φά-ος = το φώς.

  Βη = προστακτική του ρημ. βαίνω (=βαδίζω, έρχομαι).

  Τα = δοτική άρθρου δωρικού τύπου, τη, εις τήν.

  Γα = Γή (δωρικός τύπος).

  Άμα = (επιρρ.) συγχρόνως.

  Ελ = ο ορατός Ήλιος, ο Ερχόμενος.

  Εψ = ρήμ. έψομαι, εψ-ημένος = ψημένος.

  Ιλών = ιλύς (ουσ.) = λάσπη, πηλός.

  Στη = προστ. ρήμ. ίστημι.

  ΄Ιγμα = καταστάλαγμα, απόσταγμα.

  Ζη = προστ. ρημ. ζώ.

  Η = προστ. ρημ. ειμί, είμαι.

  Θη = προστ. ρημ. θέτω.

  Ιώτα = τα Ιώγα, τα Εγώ (πρβλ. αγγλ. Ι = εγώ).

  Παλλάν = Ρημ. πάλλω (= δονούμαι, περιστρέφομαι) επιθ. παλλάς = πάλλουσα, περιστρεφόμενη (π.ρ.β.λ. Παλλάς Αθηνά).

  Δα = άλλος τύπος της Γα, Γής (πρβλ. Δά- μήτηρ > Δημήτηρ > Δήμητρα = Μητέρα Γή)

  Νύξ = (ουσ.) νύχτα.

  Ο = (αναφ.) το οποίο, που.

  Φύ(οι) = ευκτική ρημ. φύω (φυτρώνω, αναπτύσσομαι).

  Απόδοση:


  Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!

  Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται

  (που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).

  Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)

  για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν

  και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.

  Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,

  και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)

  το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,

  και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,

  το σημαντικότερο όλων!

   

  Η εκφώνηση της επίκλησης αυτής, στον αρχαϊκό της τύπο, έχει μια ισχυρή δονητική επίδραση στους αισθανόμενους Ανθρώπους του Φωτός, σε όποιο σημείο αυτού του Πλανήτη και αν ίστανται..
   
  Διότι πάνω απ΄ όλα είναι μια μυστηριακή κρούση στον ιερό σπόρο της Ψυχής τους...
   
   
  Google Traduction
  Ancienne prière - est invoqué et exploite secrètement dans l'alphabet grec de son existence
  La séquence de lettres dans son intégralité leur a donné (Alpha, Beta, Gamma, etc) ne sont pas du tout accidentelle, mais derrière qui sous-tend une grammaire complète, éditoriale et conceptuelle de continuité, de conception supérieur.
  Selon  notre prononciation, des lettres grecques (après l'ajout et maintenant sixième lettre disparue: la stigmatisation ou F Digama) entendu et lu comme suit:
  Alpha - Bêta - Gamma - Delta - EPSILON - stigma - Zita - HTA - Theta - Iota - Kappa - LAMVDA - MI - NI - XI - OMIKRON - PI - RO - Sigma - Taf - YPSILON - FI - XI - Psi - Omega.
  Décodant la disposition connue, qui a été en conformité avec les principes de la Science Hermétique, nous avons ce qui suit:
  " AL FA, BH TA GA (A) MA DE (E) L TA  EPS ILON. STI (H) GMA. ΖΗ ΤΑ, Η ΤΑ, THI ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑ ΠΑΛΑΜ ΔΑ. ΜΗ ΝΥΞ Η, Ο ΜΙΚΡΟΝ, ΠΥΡΟΣ ΙΓΜΑ ΤΑΦΗ (Ε)Ψ ΙΛΩΝ, ΦΥ ΨΥΧΗ Ο ΜΕΓΑ!”"
  (H ita Grec)
  Par la suite, après avoir ajouté les liants implicites et les verbes sont omises, nous avons l'émergence d'une prière merveilleuse kosmogonikis - invoquant la source de lumière:
  “ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ!

  ΑΜΑ ΔΕ ΕΛ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ.

  ΣΤΗ ΙΓΜΑ (ΙΝΑ) ΖΗ ΤΑ,

  Η ΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ

  ΚΑΤΑ ΠΑΛΛΑΝ ΔΑ.

  (ΙΝΑ) ΜΗ ΝΥΞ Η,

  Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ),

  ΠΥΡΟΣ (ΔΕ) ΙΓΜΑ

  ΤΑΦΗ ΕΨ ΙΛΩΝ,

  ΦΥ(ΟΙ) ΨΥΧΗ,

  Ο ΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ)”
  La référence est enregistrée dans le subconscient des  Grecs.
  Immédiatement au-dessous de révéler le sens des mots de cette prière:
  Al = Le soleil imaginables.
  Fa-os= lumière.
  Bn = impératif du verbe βαίνω.(=Je marche, je viens).
  Τα Datif d'article = type datif dorique, l', à elle.
  Γα = Terre (type dorique).
  Άμα = (epirr.) simultanément.
  El = le Soleil invisible, l'arrivant.
  Εψ = ρήμ. έψομαι, εψ-ημένος = ψημένος.  Eps = verbe. epsomai, eps =Cuit.
  Ιλών = ιλύς (ουσ.) = λάσπη, πηλός= boue, d'argile.
  Στη = προστ. ρήμ. ίστημι.. istimi.
  ΄Ιγμα = καταστάλαγμα, απόσταγμα= dépôt, distillat.
  Ζη = προστ. ρημ. ζώ.Je vis
  Η = προστ. ρημ. ειμί, είμαι., je suis.
  Θη = προστ. ρημ. θέτω.
  Iota = Ιώτα = τα Ιώγα, τα Εγώ (πρβλ. αγγλ. Ι = εγώ).L' Anglais I am).
  Pallas =.Verbe, pulser (= vibration, tournoyer) désir. Pallas = battant, pivotant (p.r.v.l. Pallas Athéna).
  Da = un autre type de Γα, Γής, la terre (cf. Da-mère> Dimitir> = Demeter Terre-Mère)
  Nyx = (n.) la nuit.
  O = (ref), qui, qui, où.
  Φύ(οι) = ευκτική ρημ. φύω (φυτρώνω, αναπτύσσομαι).= PHM optatif. Fyo (germination, croissance).

  Rendement:

  Al
  (Le soleil imaginables) , vous êtes dans la lumière, venu sur Terre!
  Et toi EL
  (Le soleil invisible,l'arrivant) envoie tes rayons à la matière qu'elle bouillonne
  laissons se faire un égouttement (terre ferme)
  pour qu'ils puissent survivre les ego,
  exister et rester sur la terre vibratile
  Ne nous laissez pas  la nuit
  dominer, ce qui est le micro (Minimum)
  et d'être en
  danger de s' enterré (s'éteindre, disparaître)
  le dépôt du feu dans la bouillonnante matière
  et laisser l'âme s
  e développer ,Ce qui est le maximum
  le plus
  importante de tous!

  La prononciation de cette invocation, l'ancienne formule a une forte influence sur la lumière du peuple sentiment vibrant de n'importe où sur cette planète si istantai ..
  Parce qu'il est avant tout un marteau mystique de la graine sacrée de l'âme.
   

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :